Obiekty zabytkowe

W trakcie realizacji prac przy obiektach zabytkowych zatrudniamy tylko najlepszych fachowców, współpracujemy ze specjalistycznymi firmami o największym doświadczeniem. Jesteśmy świadomi wartości tkanki zabytkowej oraz częstej nieodwracalności procesu w przypadku jej zniszczenia.

Rozbudowa i przebudowa budynku Młynarzówki na Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie

Zakończyliśmy realizację modernizacji budynku Młynarzówki i rozbudowę o budynek Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Zakres inwestycji obejmuję: – […]

Renowacja kościoła w Szczuczynie

Kompleksowa renowacja elewacji wraz z konserwacją, naprawą i odtworzeniem detali architektonicznych, wymianą stolarki, oraz naprawą części pokrycia dachowego w Kościele […]