Obiekty przemysłowe

Sektor budownictwa przemysłowego stanowi jedną z najważniejszych dziedzin naszej działalności. Oferujemy usługi w zakresie budowy, adaptacji, rozbudowy oraz modernizacji obiektów przemysłowych, w tym również obiektów kubaturowych, konstrukcji stalowych i żelbetowych na terenie Podlasia.

EC Żerań

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej:  kanału kablowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Kanały kablowe

Hala z częścią socjalną – posadowienie

Wykonujemy fundamenty (stopy, ławy fundamentowe i belki podwalinowe) pod budynek magazynowy i narzędziownia z częścią socjalno-biurową (pow. użytkowa 3 000 […]

EC Żerań

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej: drogi pożarowej, kanału kablowego, dwóch stanowisk transformatorów ze związanymi urządzeniami technicznymi w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Aquatech

Budowa Hali magazynowo-produkcyjnej (pow. 1240 m2) z częścią biurową (pow. 620 m2) dla Aquatech w Łomży.

Stacja GPO w Suwałkach

Budowa stacji transformatorowej 110/20kV GPO wraz z budynkiem,dojazdami, utwardzenia i infrastrukturą techniczną w Suwałkach.

Drukarnia w Hryniewiczach

Budujemy (drukarnie) halę produkcyjną – usługową z częścią socjalną z infrastrukturą techniczną, utwardzeniami i parkingami w Hryniewiczach.

Modernizacja hali magazynowej

Modernizacja hali magazynowej wraz z wykonaniem posadzki przemysłowej grubości 20 cm z betonu C-25/30, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, utwardzonej powierzchniowo Inwestor/Zamawiający: […]

Roboty remontowe na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków

Wykonanie robót remontowych w budynku Pompowni II na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków w Wasilkowie Inwestor/Zamawiający: Wodociągi Białostockie […]