Budynek Młynarzówki i rozbudowa o budynek Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie